Tryckluft

  
Vi har många års erfarenhet av kompressorer och tryckluft.
Skruv, lamell eller kolvkompressor?
Vi har jobbat med samtliga, och har erfarenhet av de flesta fabrikat.
​​​​​​​Nya och begagnade maskiner, hyra, leasing eller köp.

Vi servar din kompressorutrustning med service utgående från Mölnlycke eller Borås.

Serviceavtal på er kompressor tecknar vi givetvis, och avtalet kan kombineras med er högtryckstvätt och skur- eller sop-maskin och ge fördelaktig totalkostnad!

Läcksökning utför vi med ultraljudsutrustning, då kan man lyssna sig till små läckor även under produktionstid i bullriga miljöer, givetvis åtgärdar vi även felen, direkt eller när det passar er produktion.

Riskbedöming enligt Arbetsmiljöverkets författninssamling, AFS 2002:1 måste en riskbedömning göras av trycksatt anläggning innan den tas i bruk.
Vi utför den åt dig och lämnar en komplett dokumentation med åtgärdsplan att jobba efter för eventuella brister.
Vi följer sedan upp denna löpande vid service årligen.

NYA KRAV PÅ RÖR- OCH CISTERNMÄRKNING MED CLP/GHS.
Ställs av Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 och förklaras i den uppdaterade standarden SS 741:2013,
"Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer". 
Krav på GHS4 märkning även på tryckluft och gaser
Dessutom föreskriver AFS2014:43 att rörledningar för gaser, även luft, med tryck över 2 bar skall märkas med GHS4 (piktogram för gas under tryck). 

Vitesparagrafen träder i kraft 1 juni 2017.

AFS 2014:43
Uppdaterad version av AFS 2011:19 (gäller från 1 juni 2015) som harmoniserar mer med SS741:2013 och fastslår sanktionsavgifter upp till 150 000 kr om märkningen ej uppfylls.

Vattenånga räknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljöverket rekommenderar 
märkning med GHS4 även för ånga. 
Läs Arbetsmiljöverkets egen sammanfattning här:

https://www.av.se/

Allmänna krav på märkning av trycksatta anordningar, däribland rörledningar, ställs i AFS 2002:1.