HHK Hydraulisk slip

HHK

Slipmaskin kan enkelt anslutas till det hydrauliska systemet i någon typ av transportmaskin. Endast tryck och retur behöver anslutas till det hydrauliska kraftuttaget.
Dynaset produkter 10Dynaset produkter 10
Dynaset produkter 10

Produktblad

SlipSlip
Slip
Slip2Slip2
Slip2
HHK2HHK2
HHK