Hydraulisk Svets med generator

Hydraulisk Svets med generator

  • VDC Likström
  • VAC Växelström
  • Tillbehör fjärrkontroll
Dynaset hydrauliska svetsgeneratorer är kompakta och integrerade allt-i-ett-enheter, avsedd för mobila maskiner.
Den enda energikällan är ett hydrauliskt system. Dynasets hydrauliska svetsgenerator omvandlar hydraulisk kraft till högkvalitativa el, som ska användas antingen för svetsning eller för energigivande elektriska verktyg, apparater och annan utrustning.

Alla Dynaset svetsar kan använda minst 4 mm svetselektroder större modellerna använda upp till 7 mm elektroder. Endast tryck och retur behöver anslutas till den hydrauliska kraftuttaget.

Bärbar Hydraulisk Svets, Dynasets hydrauliska svetsgeneratorer med extra el (220/110) är minsta mobila svetsare i världen.
Dynaset produkter 2Dynaset produkter 2
Dynaset produkter 2
HWG2HWG2
HWG

Produktblad

Modell


HWG Modell1HWG Modell1
HWG Modell