Waspac

VILL DU FÖRBÄTTRA DIN ARBETSMILJÖ OCH UNDVIKA BELASTNINGSSKADA NÄR DU JOBBAR MED TELESKOP -LANSAR ELLER TELESKOPSTÄNGER?

Jobbar du många timmar med högtryckstvättning?

Jobbar du med tvättning eller rengöring på hög höjd?

Kolla på Waspak 3000, nu i lager!

Ergonomiska selar och vinkelglasögon
Waspak Ergo Balance/Swipe/Specs – ger upp till 50% lägre
belastning vid t ex fönsterputsning och fasadtvätt på höjden.