Högtrycksutbildning

Högtrycksutbildning


Servi Teknik AB utbildar sedan 15 år tillbaka i användande av högtryck enligt arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Vi utfärdar efter genomförd utbildning personliga användarcertifikat.

AFS1994:54 Upphävs efter 30/6-2017, med hänvisning till AFS2017:1.
Detta innebär dock inte någon minskning av kraven, utan att Arbetsmiljöverket anser att kraven redan uppfylls genom andra befintliga föreskrifter, se ytterligare info nedan!

Vi utbildar på alla förekommande fabrikat med maxtryck upp till 500 bar.
​​​​​​​Högre tryck på förfrågan.

Vi har fasta datum under året då du kan få utbildningen hos oss i våra lokaler i Mölnlycke, alternativt skräddarsyr vi en utbildning på plats hos dig när det passar er.
​​​​​​​Max 10 deltagare / utbildningstillfälle.

För mer info, ring: +46 31 27 32 00
Föreskrifterna om högtryckssprutning upphävs:
Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017. Eftersom det finns nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av.
Främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om arbetsutrustning, så saknas det motiv att behålla föreskrifterna. Arbetsmiljöverket anser att den befintliga lagstiftningen är tillräcklig. Att upphäva föreskrifterna i kombination med komplettering av den information som idag finns på webbplatsen av.se är det bästa alternativet enligt Arbetsmiljöverket.
Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54, trädde i kraft 1 juli 1995 och är nationella föreskrifter som reglerar användningen av en specifik typ av arbetsutrustning närmare bestämt stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar, som har högre sprutvattentryck än 25 bar. Högtrycksutrustningar har ett brett användningsområde och finns på väldigt många arbetsplatser och i många hem.

Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning och andra regler:
Användning av högtryckssprutning täcks i stora delar in av de lite mer generella kraven:
  • Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning.
  • Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
  • Användning av personlig skyddsutrustning. 
  • Medicinska kontroller i arbetslivet och belastningsergonomi kompletterar användarkraven ytterligare.
Därmed kan föreskrifterna om högtryckssprutning upphävas.För intresseanmälan maila info@serviteknik.se
Erbjudande 2023:

I samband med högtrycksutbildning lämnas 10% rabatt på TST:s Prooperator Skyddskläder för 500 bars tryck.