Z-Water


Högeffektivt alkaliskt vatten

Oslagbart när det gäller effektivitet – ger minimal påverkan på hälsa och miljö

All daglig städning med bara vatten. Jo, du läste rätt… nu kan all daglig städning och tvätt göras med enbart Z-Water. I dag ställs det högre krav än någonsin på både näringsliv och offentlig verksamhet att minska sin negativa påverkan på hälsa, miljö och klimat. Z-Water avger inga farliga sprayångor, innehåller inga farliga kemikalier och kan tillverkas på plats i verksamheten med låg energiåtgång. Z-Water finns i två varianter – X-power och Extreme. Z-Water X-power är Svanenmärkt och passar till all daglig städning. Z-Water Extreme har ytterligare högre effekt men gemensamt för båda är att de är skonsamma och har minimal negativ påverkan på hälsa och miljö.

Z-Water X-power är Svanenmärkt

Vi är mycket stolta över att vi nu fått vår Z-Water X-Power godkänd som Svanenmärkt produkt. Detta går helt i linje med PT Professionals mål att alltid sträva efter att erbjuda lösningar som minskar negativ påverkan på klimat och miljö. Det är också efterlängtat eftersom vi glädjande nog ser en ökad medvetenhet och ökad efterfrågan på miljömärkta produkter både från privatkunder, offentlig verksamhet och näringsliv. Med Z-Water Generator kan verksamheter själv tillverka sitt Z-Water och kan på så sätt bidra till minskat utsläpp av växthusgaser. Färre inköp av städkemikalier ger mindre mängd transporter och mindre mängd koldioxidutsläpp.

Tillverka själv med Z-Water Generator

Med Z-Water Generator kan ni tillverka er Z-Water-produkt själva. Anläggningen tar liten plats, drivs av vanlig 230V och sköter sig själv. Du sätter enkelt igång processen genom att fylla på med kranvatten, välja produkt, tillsätta kaliumkarbonat och trycka på on-knappen. Maskinen sköter sig sedan helt själv. Tillverkningskapaciteten för Z-Water X-power är 20 liter/timme och för Z-Water Extreme 4 liter/timme. Med Z-Water Generator i huset får ni full kontroll över tillgång och miljöpåverkan av rengöringsmedel i er dagliga städning till en kostnad som slår de allra flesta alternativ.

Fördelar när det gäller miljö och hälsa

Undersökningar på senare tid påvisar negativa effekter vid inandning av sprayångor vid användning av traditionella städkemikalier. Z-Water avger inga skadliga sprayångor och uppfyller därför branschens önskemål. I Japan har man också ända sedan 60-talet forskat på att använda alkaliskt joniserat vatten som hälsoprodukt och är numera är godkänt som medicinteknisk produkt.

Användning och lagring

Z-Water ersätter alla vanliga rengöringsmedel för daglig städning såsom allrengöring för fasta ytor, fönsterputs samt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen. Särskilt lämpliga användningsområden är till exempel sjukhus, förskolor, skolor och utrymmen där livsmedel hanteras. Vid användning av en kombimaskin för rengöring av golv, späds produkten till en femprocentig lösning. I väl försluten förpackning kan produkten lagras i upp till två år.

Viktiga fördelar med Z-Water

  • Svanenmärkt (gäller Z-Water X-power). Avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor
  • Ingen verkningstid, löser fett och smuts omedelbart
  • Ingen eftersköljning krävs
  • Säker rengöring där det finns ökad risk för att människor och livsmedel kan exponeras för kemikalier i rengöringsmedel (t ex förskolor, skolor och sjukhus)
  • Mild, orsakar inga skador på ytor
  • Biologiskt nedbrytningsbart
  • Ofarlig att hantera. Det krävs ingen utbildning på produkten före användning
  • Förenklar städrutiner och är kostnadseffektivare

Z-Water tillverkas med hjälp av elektrolys

Z-Water Generator är i stort sett helautomatisk och omvandlar vanligt kranvatten till Z-Water genom fitrering via tre olika filter och genom elektrolys. Maskinen filtrerar först bort kalk och mineraler genom ett partikelfilter (5 mikron) och ett kolfilter. Dessa filter har en livslängd på upp till 500 cykler beroende på vattnets hårdhet. För att göra vattnet ultrarent körs det nu genom två RO-filter (Reverse Osmosis). Denna filtrering kallas på svenska för omvänd osmo och resulterar i att joner filtreras bort medan vattenmolekyler tillåts passera. RO-filterna har en livslängd på upp till 3000 cykler. Nu är vattnet filtrerat och omvandlat till ultrarent och fylls automatiskt på i maskinens tank. Därefter tillsätts Poca (kaliumkarbonat) manuellt. Maskinen är nu klar att starta elektrolysprocessen. På manöverpanelen väljer du om du vill göra Z-Water X-power eller Z-Water Extreme och trycker sedan på start. Vid elektrolysen frigörs vätejoner (H+) från vattnet och vätgas (H2) bildas. Resultatet blir att det bildas en stor mängd hydroxidjoner (OH-) i vattnet.
Kontakta oss gärna för mer information eller en demo.

Här kan du ladda ner säkerhetsdatablad samt utlåtande & klassificering: