Hydraulisk Gaturengöringsenhet

KPL


Gaturengöring med högtryck för exempelvis rengöring av gator, gångar, dammbndning osv. Gaturengöringsenheter, utvecklad och tillverkad av Dynaset Oy, kan användas av ett omfattande utbud av motorfordon. Hjärtat i alla enheter är den patenterade hydrauliska vattenpumpen.

På grund av högt tryck, är vattenförbrukningen i samband med det behandlade området mycket lågt. Vattenstrålarna fungera som ett stort schaktblad, Dessutom tillåter låg vattenförbrukning tvätta stora delar mycket effektivt även med en liten maskin.

Vattenförbrukningen mindre än 1 l / m2 vid ett tryck på 90 – 200 bar.

Med en handenhet fäst på den mobila tvättenhet kan du tvätta och rengöra entréer och andra föremål omedelbart vid inspektion.
Gaturengoring2Gaturengoring2
Gaturengoring2

Produktblad

GaturengoringGaturengoring
Gaturengoring
Hogtryck21Hogtryck21
Hogtryck2

Basmaskin: Lastare, traktorer osv.


KPL1KPL1
KPL

Modeller utan vattentank

KPL2KPL2
KPL2

Pick-up

KPL3KPL3
KPL3