Danfoss högtryck

Servi Teknik AB har arbetat med Danfoss högtrycksvatten sedan 1990-talet. På den tiden hette denna produktgrupp ”Nessie” men idag går allt under begreppet högtrycksvatten - HPW eller ”tekniskt vatten” som det också kallas.

I denna grupp avses speciellt – Ultrarent vatten – Ultra Pure Water – UPW. Danfoss pumpar är den enda pumpen i hela världen som inte har någon olja i sig för intern smörjning, utan smörjs enbart med vatten och tack vare detta kan Danfoss pumpar vara i drift mellan 5 000-10 000 driftstimmar innan service/underhåll behöver göras. En mycket kostnadseffektiv investering  [:)]

Fördelarna här är uppenbara om inte olja får komma ut i en process där vatten användes som media.

Kort sammanfattat användes Danfoss pumpar till:
 • Processindustri
 • Dammbindning
 • Virkestorkning
 • Luftkylning i serverhallar

Servi Teknik har som regel magnetventiler och spolar på eget lager.
Pumpar beställs efter order.

Danfoss Ventiler:

 • Magnetventiler - Rostfria - Stål eller mässing
 • Högtryck upp till 210 Bar
 • Flöde upp till 120L/min.
 • Flödeskontrollerande ventiler
 • Tryckreducerande ventiler
 • Backventiler
 • Säkerhetsventiler

Danfoss pumpar:

 • Ingen olja
 • Lång underhållsintervall
 • Låga vibrationsvärden då pumparna har en konstruktion med 9 kolvar i stället för normalt 3.
 • Stor modellflora med olika tryck och flöden.
Se PDF på Magnetventiler, de vanligaste har vi i lager för omgående leverans!​​​​