Vecka 29 Jouröppet i verkstaden endast, Ring Daniel 0705-279533

Kompressorer

Servi Teknik AB är specialiserade på samtliga kompressortyper, kolvkompressorer, skruvkompressorer, Lamellkompressorer och pneumatik. Vi tar ansvar för er tryckluft, från kompressorn till slutförbrukningen.
Skruvkompressorn är den vanligaste typen innom industrin i dag och ett utmärkt val när du vill ha en kontinuerlig produktion utan driftstörningar.
Skruvkompressorn har även låg ljudnivå och god driftsekonomi.

Kolvkompressor rekomenderas när det går åt luft då och då, intermittent.

Vi servar alla fabrikat, och är auktoriserade på Dynaset och Kaeser.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av moderna och effektiva produkter av högsta kvalitet. Bland våra varumärken finner du Kaeser, Dynaset, Jorc och SMC Pneumatics.
Kolvkompressorer, Skruv eller lamellkompressorer hör till de vanligaste typerna vi jobbar med.

Genom ett brett utbud av produkter kan vi alltid erbjuda den lösning som passar dig och dina behov bäst.

Gällande kyltorkar använder vi huvudsakligen Kaeser eller SMC Pneumatics, japantillverkade torkar med bland annat rostfri plattvärmeväxlare.

Kondensvattnet måste ju även det tas omhand för att inte skada miljön då det kan innehålla olja och andra miljöfarliga ämnen, till detta har vi reningsverk och kondensavtappare från Holländska Jorc, som vi anser vara bäst på området.
Jorcs reningsverk är mycket lättskötta och driftsäkra.

​​​​​​​Service


Vi erbjuder givetvis kompressorservice och kan hjälpa dig installera samt serva din kompressor då vi vet att även en bra produkt behöver bli servad och kan även vara i behov av reparation ibland.

Läcksökning

Vi kan även utföra läcksökning med ultraljudsutrustning vilket gör att vi kan hitta läckor även när maskiner är igång och därför behöver produktionen inte stoppas under läcksökningen.
Vi tätar sedan läckor direkt om det är möjligt utan produktionsstopp, alternativt vid senare tillfälle om så önskas eller krävs.

Installation

Vi installerar rörsystem och komplett kompressoranläggning, utför riskbedömning och uppmärkning enligt de senaste direktiven från myndigheterna, mer om det följer nedan.

Nyhet!

Bygg - Hantverkskompressor från Kaeser!
Oljefri och torr luft direkt från kompressorn!

Skapad för hantverk!
Oavsett projekt och bygge som väntar på att fulländas har du med i.Comp 3 en pålitlig partner vid din sida. Med vår i.Comp 3 får du alltid flexibel och oljefri tryckluft.
Den här lilla universalanordningen kan tack vare sin låga vikt och sin utrymmesbesparande kompakta design tas med överallt.
Vi erbjuder i.Comp 3 i följande varianter:
Konstant tryck upp till 11 bar
Kapacitet upp till 160 l/min
Fördelarna för dig:
Ingen tryckluftsbehållare
Med den varvtalsreglerade motorn utgår tryckluftsbehållaren.
Oljefri tryckluft
Det oljefria kompressorsystemet betyder att det är slut med oljenivåkontroller och oljebyten.
Konstant tryck
Till och med vid en kabellängd på 150 meter startar den lekande lätt och levererar konstant tryck upp till 11 bar.

PDF för nedladdning:

Nya krav på rör- och cisternmärkning med CLP/GHS.

Ställs av AFS 2014:43 och förklaras i den uppdaterade standarden SS 741:2013,
"Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer". 

Krav på GHS4 märkning även på tryckluft och gaser
Dessutom föreskriver AFS2014:43 att rörledningar för gaser, även luft, med tryck över 2 bar skall märkas med GHS4 (piktogram för gas under tryck).

Vitesparagrafen träder i kraft 1 juni 2017.

Vattenånga räknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljöverket rekommenderar 
märkning med GHS4 även för ånga. 
Läs Arbetsmiljöverkets egen sammanfattning här:

https://www.av.se/nyheter/2015/andringar-om-markning-och-skyltning-for-kemiska-produkter-och-risker/

Allmänna krav på märkning av trycksatta anordningar, däribland rörledningar, ställs i AFS 2002:1. 
Hämta ett utdrag här eller hela AFS 2002:1 här.

Vi utför uppmärkning, i samband med service eller enligt överenskommelse.