Kallavfettning

Kallavfettning Låg aromat med snabbverkan


Kallavfettning Extra är ett kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämpligt för borttagande av grov smuts på fordon och maskindelar såsom asfalt, tjära, fett och dylikt. Denna produkt kan till skillnad från andra kallavfettningsmedel även användas på våta ytor. Låt verka några minuter och skölj sedan rikligt med vatten. Produkten kan ej spädas. Iakttag försiktighet på plastytor.
Låt ej produkten torka in före sköljning med vatten.
Får ej användas i direkt soljus.

Bruksanvisning: Sprayas på med lågtryck, låt verka ett
par minuter skölj sedan med vatten.

Innehåller: Avaromatiserad alifatnafta 60-100%,
2-Butoxietanol 2-10%, Alkoholetoxilat 1-5%
kallavfattning extra aromdekorkallavfattning extra aromdekor
kallavfattning extra aromdekor
Artikelnummer            Förpackning            Pris exkl.moms      Pris inkl.moms

A420001                       1L (spray)                       55:-                        69:-
A420005                       5L                                  135:-                      169:-
A420025                       25L                                   -                              -
A420210                       210L                         enligt offert             enligt offert
A421000                       1000L                       enligt offert             enligt offert