Servi Teknik AB    -    Din Högtryck och tryckluftsspecialist

Contractor

Ingen smuts är för tufft för denna modell. Ytan renare perfekt lämpad för rengöring av stora ytor såsom bensinstationer, parkeringsplatser, skolgårdar, torg, plattformar järnväg, etc. lansen förvaras i en hållare kompletterar denna modell. Hörn och kanter som inte kan nås kan rengöras med denna modell.
ContruktorContruktor
Contruktor