Servi Teknik AB    -    Din Högtryck och tryckluftsspecialist

Kompresorer

Servi Teknik AB är specialiserade på kompressorer och pneumatik. Vi tar ansvar för er tryckluft, från kompressorn till slutförbrukningen.
Vi servar alla fabrikat, och är auktoriserade på Almig och Dynaset.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av moderna och effektiva produkter av högsta kvalitet. Bland våra varumärken finner du Almig, Dynaset, Jorc och SMC Pneumatics.
Kolvkompressorer, Skruv eller lamellkompressorer hör till de vanligaste typerna vi jobbar med.

Genom ett brett utbud av produkter kan vi alltid erbjuda den lösning som passar dig bäst.

Kyltorkar Använder vi huvudsakligen SMC pneumatics, japantillverkade torkar med bla. rostfri plattvärmeväxlare.

Kondensvattnet måste ju även det tas omhand för att inte skada miljön, till detta har vi reningsverk och kondensavtappare från Holländska Jorc, som vi anser vara bäst på området.

Läcksökning

Vi kan även utföra läcksökning med ultraljudsutrustning vilket gör att vi kan hitta läckor även när maskiner är igång och därför behöver produktionen inte stoppas under läcksökningen.
Vi tätar sedan läckor direkt om det är möjligt utan produktionsstopp, alternativt vid senare tillfälle om så önskas eller krävs.


Almig-1Almig-1
Almig 1
Kompressorservice utförs på skruvkompressor
Almig32Almig32
Almig3
Kompressor från Servi Teknik

Nya krav på rör- och cisternmärkning med CLP/GHS.

Ställs av AFS 2014:43 och förklaras i den uppdaterade standarden SS 741:2013,
"Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer". 

Krav på GHS4 märkning även på tryckluft och gaser
Dessutom föreskriver AFS2014:43 att rörledningar för gaser, även luft, med tryck över 2 bar skall märkas med GHS4 (piktogram för gas under tryck).
 
Vitesparagrafen träder i kraft 1 juni 2017.

Vattenånga räknas inte som gas enligt CLP men Arbetsmiljöverket rekommenderar 
märkning med GHS4 även för ånga. 
Läs Arbetsmiljöverkets egen sammanfattning här:

https://www.av.se/nyheter/2015/andringar-om-markning-och-skyltning-for-kemiska-produkter-och-risker/

Allmänna krav på märkning av trycksatta anordningar, däribland rörledningar, ställs i AFS 2002:1. 
Hämta ett utdrag här eller hela AFS 2002:1 här.

Vi utför uppmärkning, i samband med service eller enligt överenskommelse.